Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Fo jiao bao cang / returned 22 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA37387692

Title

jin dai zhong guo li shi dang an yan tao hui lun wen ji.

Imprint

新店(台北縣) : 國史館, 1998.6.

Author

jin dai zhong guo li shi dang an yan tao hui lun wen ji bian ji wei yuan hui.
2 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA42285159

Title

zhong guo shao shu min zu tong hua gu shi xuan.

Imprint

成都 : 四川民族出版社, 1980.11.

Author

li, yao zong.
3 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA54166102

Title

bao li cang zhen.

Imprint

廣州 : 嶺南美術出版社, 2000.12.

Author

bao li cang zhen bian ji wei yuan hui.
4 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA63713217

Title

fo jiao ming ren nian pu.

Imprint

北京 : 北京圖書館出版社, 2003.5.

Author

In, Muka.
5 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA65063597

Title

mei guo ha fo da xue ha fo yan jing tu shu guan cang zhong wen shan ben hui kan.

Imprint

北京 : 商務印書館.

Imprint

桂林 : 廣西師範大學出版社, 2003.2.

Author

Harvard-Yenching Library.
6 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA67159289

Title

ou yi da shi quan ji.

Imprint

台北 : 佛教書局, 1989.2.

Author

zhi xu.
7 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA70419286

Title

cong shu fo jiao wen xian lei bian.

Imprint

北京 : 北京圖書館出版社, 2004.5.

Author

cong shu fo jiao wen xian lei bian bian wei hui.

Author

Ō, Kan.

Author

Shū, Shinhō.
8 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA90986212

Title

cong zhou bian kan zhong guo.

Imprint

北京 : 中華書局, 2009.6.

Author

fu dan da xue wen shi yan jiu yuan.
9 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB00051239

Title

da cheng zao xiang gong de jing . fo shuo zuo fo xing xiang jing . fo shuo zao li xing xiang fu bao jing . fo shuo guan fo jing . fo shuo guan xi fo jing . fo shuo yu xiang gong de jing . yu xiang gong de jing . fo shuo jiao liang shu zhu gong de jing . man shu shi li zhou cang zhong jiao liang shu zhu gong de jing . fo shuo long shi nu jing . fo shuo long shi pu sa ben qi jing . fo shuo ba ji xiang shen zhou jing . fo shuo ba yang shen zhou jing . fo shuo ba ji xiang jing . fo shuo ba fo ming hao jing . fo shuo yu lan pen jing . fo shuo bao en feng pen jing . fo shuo guan yao wang yao shang er pu sa jing.

Imprint

[常熟] : 常熟刻經處, 同治11 [1872]

Author

Teidonhannya.

Author

Hōko.

Author

Seiken.

Author

Hōshiyui.

Author

yi jing.

Author

Shiken.

Author

Dharmarakṣa, ca. 233-ca. 310.

Author

Saṅghavarman, d. 520.

Author

Janakutta.

Author

Kyōryōyasha.
10 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB02815913

Title

bu dun fo jiao shi.

Imprint

兰州 : 甘肃民族出版社, 2007.9.

Author

Bu-ston Rin-chen-grub, 1290-1364.

Author

pu, wen cheng.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers