Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Fo jiao cong shu (qi zhong) zong suo yin / returned 6 record(s).

H    1 »

1 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA38634491

Title

qing zhu cai yuan pei xian sheng liu shi wu sui lun wen ji.

Imprint

北平 : 國立中央研究院, 1933.1-1935.1.

Author

li shi yu yan yan jiu suo yan jiu yuan wai guo tong xin yuan bian ji yuan zhu li yuan.
2 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA70419286

Title

cong shu fo jiao wen xian lei bian.

Imprint

北京 : 北京圖書館出版社, 2004.5.

Author

cong shu fo jiao wen xian lei bian bian wei hui.

Author

Ō, Kan.

Author

Shū, Shinhō.
3 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA85203713

Title

min guo fo jiao qi kan wen xian ji cheng : yuan kan ying yin bu bian.

Imprint

北京 : 中國書店, 2008.1.

Author

huang, xia nian.
4 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA90727440

Title

ya zhou tai ping yang yan jiu suo juan.

Imprint

北京 : 经济管理出版社, 2007.4.

Author

zhong guo she hui ke xue yuan ya zhou tai ping yang yan jiu suo.
5 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB00767809

Title

wen hua yu li shi de zhu suo : yu ying shi jiao shou ba zhi shou qing lun wen ji.

Imprint

臺北 : 聯經出版事業股份有限公司, 2009.12.

Author

Tillman, Hoyt Cleveland.
6 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BN15789639

Title

dun huang tu lu fan xue yan jiu lun ji.

Imprint

北京 : 書目文獻出版社, 1996.6.

Author

bei jing tu shu guan dun huang tu lu fan xue zi liao zhong xin.

Author

tai bei nan hai za zhi she.H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers