Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Fo jiao yang sheng zhi dao / returned 17 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33554464

Title

miao fa sheng nian chu jing . fo shuo da jia ye wen da bao ji zheng fa jing . fo shuo jie wa nang fa tian zi shou san gui yi huo mian e dao jing . fo shuo jiao liang shou ming jing ... fo shuo bu shi jing . fo shuo sheng yao mu tuo luo ni jing ... sheng duo luo pu sa yi bai ba ming tuo luo ni jing . shi er yuan sheng xiang rui jing . zan yang sheng de duo luo pu sa yi bai ba ming jing ... fo shuo liu dao jia tuo jing ; miao bi pu sa suo wen jing ... zhu fo xin yin tuo luo ni jing . da cheng bao yue tong zi wen fa jing ... fo shuo sheng da zong chi wang jing ... sheng wu neng sheng jin gang huo tuo luo ni jing ... fo shuo zhi guang mie yi qie ye zhang tuo luo ni jing ; fo shuo ru yi bao zong chi wang jing ; fo shuo da zi zai tian zi yin di jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.7]

Author

Hōten.

Author

Tensokusai.

Author

Hōken.

Author

Dānapāla, 10th cent.
2 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA37445846

Title

gang tai ji hai wai xue zhe lun zhong guo wen hua.

Imprint

上海 : 上海人民出版社, 1988.6.

Author

jiang, yi hua.

Author

wu, gen liang.

Author

ma, xue xin.
3 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA65063597

Title

mei guo ha fo da xue ha fo yan jing tu shu guan cang zhong wen shan ben hui kan.

Imprint

北京 : 商務印書館.

Imprint

桂林 : 廣西師範大學出版社, 2003.2.

Author

Harvard-Yenching Library.
4 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA77839916

Title

yue ya tang cong shu.

Imprint

[出版地不明] : [出版者不明], 咸豐3 [1853] 序.

Author

wu, chong yao.
5 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA87044836

Title

ji nian xu da ling jiao shou dan chen ba shi wu zhou nian xue shu lun wen ji.

Imprint

北京 : 北京大学出版社, 2007.12.

Author

wang, tian you.

Author

xu, kai.
6 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB04674914

Title

ying yin wen yuan ge si ku quan shu.

Imprint

서울 : 驪江出版社, 1988.1.
7 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB05626462

Title

yue ya tang cong shu.

Imprint

[出版地不明] : [出版者不明], 咸豐3 [1853] 序.

Author

wu, chong yao.
8 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB10619069

Title

yue ya tang cong shu.

Imprint

[南海] : [伍崇曜], 咸豐3 [1853] 序.

Author

wu, chong yao.
9 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB1371175X

Title

xin bian han wei cong shu.

Imprint

厦门 : 鷺江出版社, 2013.8.

Author

xin bian han wei cong shu bian zuan zu.
10 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB19187961

Title

jie wa nang fa tian zi shou san gui yi huo mian e dao jing . fo shuo jiao liang shou ming jing . fo shuo sha mi shi jie yi ze jing ; fo shuo sheng chi shi tuo luo ni jing . fo shuo bu shi jing ; fo shuo sheng yao mu tuo luo ni jing . fa ji ming shu jing . sheng duo luo pu sa yi bai ba ming tuo luo ni jing . shi er yuan sheng xiang rui jing . zan yang sheng de duo luo pu sa yi bai ba ming jing ; sheng guan zi zai pu sa yi bai ba ming jing . fo shuo mu lian suo wen jing ; wai dao wen sheng da cheng fa wu wo yi jing ; pi ju zhi pu sa yi bai ba ming jing.

Imprint

[宇治] : [黄檗山寶藏院], [江戸前期]

Author

fa tina.

Author

tian xi zai.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

Tetsugen Dōkō.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers