Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Jing tu wu jing du ben / returned 439 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 439 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA32882297

Title

365 ye.

Imprint

上海 : 少年儿童出版社, 1980-1981.

Author

lu, bing.

Author

bing zi.

Author

Tolstoi, A.

Author

jiang, ying wu.

Author

zhang, mei xi.

Author

li, qi mei.

Author

lu, hong.

Author

hu, lian juan.

Author

liu, xin wu.

Author

hong, xun tao.

Author

zuo, wen.

Author

xia, xia.

Author

ni, bing ru.

Author

zhao, he.

Author

ji, hong.

Author

fang, yi qun.

Author

sheng, ye.

Author

lu, zhan.

Author

Imanishi, Sukeyuki.

Author

wang, wen juan.

Author

jin, jin.

Author

zhu, jia dong.

Author

bao, lei.

Author

li, chun ming.
2 of 439 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33284836

Title

xin li ru yin fa wen jing . fo hua yan ru ru lai de zhi bu si yi jing jie jing . fo shuo ru lai xing xian jing . da fang guang ru ru lai zhi de bu si yi jing . da fang guang fo hua yan jing xiu ci fen . xian wu bian fo tu gong de jing . da fang guang fo hua yan jing bu si yi fo jing jie fen . da fang guang ru lai bu si yi jing jie jing . da fang guang pu xian suo shuo jing . fo shuo zhuang yan pu ti xin jing . fo shuo pu sa ben ye jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1902.12]

Author

Dharmaruci.

Author

Shanakutsuta.

Author

Dharmarakṣa, ca. 233-ca. 310.

Author

Devaprajñā, fl. 689-691.

Author

xuan zang.

Author

Jisshananda.

Author

Kumārajīva, d. 412?

Author

Shiken.
3 of 439 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33360843

Title

yue deng san mei jing . fo shuo yue deng san mei jing . fo shuo xiang ye jing . fo shuo wu xi wang jing . da cheng tong xing jing : yi ming yi qie fo xing ru zhi pi lu zhe na zang shuo jing . zheng qi da xheng jing : yi ming ren yi qie fo jing zhi pei lu zhe na zang jing . chi xin fan tian suo wen jing : yi ming zhueng yan fo fa zhu yi : you ming fo shuo deng yu zhu fa jing . fo shuo guan wu liang shou fo jing . cheng zan jing tu fo she shou jing . fo shuo a mi tuo jing . ba yi qie ye zhang gen ben de sheng jing tu shen zhou : chu xiao wu liang shou jing . hou chu a mi tuo ji.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.2]

Author

Narendrayaśas.

Author

Senkō.

Author

Dharmamitra.

Author

Dharmarakṣa, ca. 233-ca. 310.

Author

Jñānayaśas.

Author

Divākara.

Author

Kyōryōyasha.

Author

xuan zang.

Author

Kumārajīva, d. 412?

Author

qiu na ba tuo luo.
4 of 439 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33773912

Title

dong wu gu shi xuan.

Imprint

北京 : 北京出版社, 1980.7.

Author

dong, sen.

Author

ding, ting.
5 of 439 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33846583

Title

wu zi tuo luo ni song ; ren wang ban ruo tuo luo ni shi ; da le jin gang bu kong zhen shi san mei ye jing ban ruo bo luo mi duo li qu shi . fo shuo zui sheng miao ji xiang gen ben zhi zui shang mi mi yi qie ming yi san mo di fen . jin gang wang pu sa mi mi nian song yi gui ... gan lu jun tu li pu sa gong yang nian song cheng jiu yi gui ... pu sa he se yu fa jing . si pin xue fa jing ... sheng yan man de jia wei nu wang li cheng da shen yan nian song fa . su xi di jie luo gong yang fa . bu dong shi zhe tuo luo ni mi mi fa ... jin gang ding jing yu jia wen shu shi li pu sa gong yang yi gui ... jin gang ding jing yu jia guan zi zai wang ru lai xiu xing fa . jin gang ding jing guan zi zai wang ru lai xiu xing fa ... jin gang ding lian hua bu xin nian song yi gui.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1904.7]

Author

bu kong.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

Kumārajīva, d. 412?

Author

qiu na ba tuo luo.

Author

Mui.

Author

Kongōchi.
6 of 439 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA35126654

Title

yuan jue jing yi wen . wu liang shou jing hui yi . e mi tuo jing yi ben . da tong fang guang chan hui mie zui zhuang yan cheng fo jing . fo shuo chang shou mie zui hu zhu tong zi tuo luo ni jing . fo shuo tian di ba yang shen zhou jing . fo shuo duan wen jing . fo shuo di zang pu sa fa xin yin yuan shi wang jing ; fo shuo yu xiu shi wang sheng qi jing . da yun wu xiang jing . fo shuo xiang fang jue yi jing . miao fa lian hua jing shu . zhao lun shu . fa jie an li tu.

Imprint

[京都] : [藏經書院], [1912.11]

Author

wei, yuan.

Author

Buddhapā1i.

Author

yi jing.

Author

Zōsen.

Author

Jikubutsunen.

Author

Jikudōshō.

Author

Etatsu.

Author

Ninchō.
7 of 439 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA37445846

Title

gang tai ji hai wai xue zhe lun zhong guo wen hua.

Imprint

上海 : 上海人民出版社, 1988.6.

Author

jiang, yi hua.

Author

wu, gen liang.

Author

ma, xue xin.
8 of 439 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA37893982

Title

wu jing qi shu . du duan . gu jin zhu . wen shi zhen jing . tong xuan zhen jing . dong ling zhen jing . zhang zi yu lu . gui shan yu lu . cheng shi jia shu du shu fen nian ri cheng . tang yin bi shi . tu hua jian wen zhi . fa shu kao.

Imprint

臺北 : 臺灣商務印書館, 1976.
9 of 439 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA38634491

Title

qing zhu cai yuan pei xian sheng liu shi wu sui lun wen ji.

Imprint

北平 : 國立中央研究院, 1933.1-1935.1.

Author

li shi yu yan yan jiu suo yan jiu yuan wai guo tong xin yuan bian ji yuan zhu li yuan.
10 of 439 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA39990662

Title

zhong guo you xiu tong hua xuan.

Imprint

北京 : 中國少年兒童出版社, 1983.5.

Author

zhong guo shao nian er tong chu ban she.

Author

zheng, zhen duo.

Author

ye, shao jun.

Author

sun, jia xun.

Author

ba, jin.

Author

he, yi.

Author

he, gong chao.

Author

jin, jin.

Author

feng, zi kai.

Author

lü, mo ye.

Author

bao, lei.

Author

yan, wen jing.

Author

qin, zhao yang.

Author

hong, xun tao.

Author

ge, cui lin.

Author

huang, qing yun.

Author

peng, wen xi.

Author

qin, mu.

Author

zhang, shi jie.

Author

ren, rong rong.

Author

bao, lei.

Author

zhong, zi mang.

Author

jin, jin.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers