Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Nian fo su jiang / returned 17 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33829110

Title

da cheng xiu xing pu sa xing men zhu jing yao ji . si a han mu chao jie . wu men chan jing yao yong fa . jin gang ding yu jia qian shou qian yan guan zi zai pu sa xiu xing yi gui jing . mi ji li shi da quan shen wang jing ji song . yi qie mi mi zui shang ming yi da jiao wang yi gui . da le jin gang sa duo xiu xing cheng jiu yi gui ; cheng jiu miao fa lian hua jing wang yu jia guan zhi yi gui ; jin gang ding yu jia jiang san shi cheng jiu ji shen mi men ... jin gang shou ming tuo luo ni nian song fa ; da yao cha nu huan xi mu bing ai zi cheng jiu fa . fo shuo di shi yan mi mi cheng jiu yi gui . guan zi zai pu sa ru yi lun nian song yi gui ; da pi lu zhe na cheng fo shen bian jia chi jing lue shi qi zhi nian song sui xing fa ; su ji li yan mo xi shou luo tian shuo a wei she fa ... da wei nu wu chu se me yi gui jing ... jin gang ding yu jia jin gang sa duo yi gui ... da sheng tian huan xi shuang shen pi na ye jia fa ; da ri jing lue she nian song sui xing fa.

Imprint

神戸 : 濵田篤三郎.

Imprint

京都 : 圖書出版, 1904.6.

Author

Chigon.

Author

Vasubhadra.

Author

Kumārabuddhi.

Author

Buddhamitra.

Author

Dharmamitra.

Author

bu kong.

Author

Kanshuhachi.

Author

Dānapāla, 10th cent.
2 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA73132232

Title

tan ji cong shu.

Imprint

[出版地不明] : 張氏霞舉堂, 康煕乙亥 [1695] 序.

Author

wang, zhuo.

Author

zhang, chao.

Author

huang, zong xi.

Author

mao, xian shu.

Author

wang, wan.

Author

chen, jian.

Author

li, sui qiu.
3 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA85060161

Title

min guo fo jiao qi kan wen xian ji cheng bu bian : yuan kan ying yin.

Imprint

北京 : 中國書店, 2008.1.

Author

huang, xia nian.
4 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA85203713

Title

min guo fo jiao qi kan wen xian ji cheng : yuan kan ying yin bu bian.

Imprint

北京 : 中國書店, 2008.1.

Author

huang, xia nian.
5 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA89051537

Title

zhong guo shao shu min zu jiu qi kan ji cheng.

Imprint

[北京] : 中華書局, 2006.8.

Author

xu, li hua.

Author

li, de long.
6 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA89431990

Title

tan ji cong shu.

Imprint

[出版地不明] : 張氏霞舉堂, 康煕34 [1695] 序.

Author

wang, zhuo.

Author

zhang, chao.
7 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB02885817

Title

tan ji cong shu.

Imprint

[出版地不明] : 張氏霞舉堂, 康煕34 [1695] 序.

Author

wang, zhuo.

Author

zhang, chao.

Author

miao, tong.

Author

mao, xian shu.

Author

wang, wan.

Author

chen, jian.

Author

wang, hong zhuan.

Author

lu, qi.

Author

xu, zhen.

Author

you, dong.

Author

song, luo.

Author

zhu, jiu ding.

Author

gao, zhao.

Author

yan, ruo qu.

Author

wang, shi zhen.

Author

jin, sheng tan.

Author

wang, gai.

Author

|qian, chao ding.

Author

wang, hao jing.

Author

li, sui qiu.
8 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB02937433

Title

tan ji cong shu.

Imprint

[出版地不明] : 張氏霞舉堂, 康煕34 [1695] 序.

Author

wang, zhuo.

Author

zhang, chao.

Author

huang, zong xi.

Author

miao, tong.

Author

mao, xian shu.

Author

wang, wan.

Author

chen, jian.

Author

wang, hong zhuan.

Author

lu, qi.

Author

xu, zhen.

Author

you, dong.

Author

song, luo.

Author

zhu, jiu ding.

Author

gao, zhao.

Author

yan, ruo qu.

Author

wang, shi zhen.

Author

jin, sheng tan.

Author

wang, gai.

Author

|qian, chao ding.

Author

wang, hao jing.

Author

li, sui qiu.
9 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB09488768

Title

tan ji cong shu.

Imprint

[武林] : 霞舉堂, 康煕34 [1695] 序 -36 [1697] 凡例.

Author

wang, zhuo.

Author

zhang, chao.
10 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB1607691X

Title

tan ji cong shu.

Imprint

[出版地不明] : [霞舉堂], 康煕34 [1695] 序.

Author

wang, zhuo.

Author

zhang, chao.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers