Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = San zang fa shu / returned 89 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 89 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33473249

Title

da fo ding ru lai mi yin xiu zheng liao yi zhu pu sa wan xing shou leng yan jing . qi fo ba pu sa suo shuo da tuo luo ni shen zhou jing . fo shuo wen shu shi li fa bao zang tuo luo ni jing . seng jia za jing . fo shuo chu sheng pu di xin jing . fo shuo fo yin san mei jing . fo shuo shi er tou tuo jing ; fo shuo shu di jia jing . fo shuo fa chang zhu jing . chang shou wang jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.4]

Author

Pāramiti.

Author

Meghashika.

Author

fang, rong.

Author

Bodhiruci.

Author

Upaśūnya.

Author

Shanakutsuta.

Author

Anseikō.

Author

qiu na ba tuo luo.
2 of 89 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33852225

Title

fo shuo ru yi lun lian hua xin ru lai xiu xing guan men yi ; miao ji xiang ping deng yu jia mi mi guan shen cheng fo yi gui . fa ji yao song jing . quan fa zhu wang yao ji ... pu xian jin gang sa duo lue yu jia nian song yi gui ; jin gang ding yu jia hu mo yi gui ; da bei xin tuo luo ni xiu xing nian song lue yi . miao ji xiang ping deng guan men da jiao wang jing lue chu hu mo yi . jin gang ding chao sheng san jie jing shuo wen shu wu zi zhen yan sheng xiang ; jin gang ding jing yu jia wen shu shi li pu sa fa ; jin gang ding jing yu jia shi ba hui zhi gui ; he li di mu zhen yan jing ... da sheng wen shu shi li pu sa zan fo fa shen li . yi bai wu shi zan fo song . bai qian song da ji jing di zang pu sa qing wen fa shen zan . fo ji xiang de zan . a yu wang zhuan ... zhuan ji san zang ji za zang zhuan . da a luo han nan ti mi duo luo suo shuo fa zhu ji . yu jia ji yao yan kou shi shi qi jiao a nan tuo yuan you.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1904.7]

Author

Jiken.

Author

Dharmatrāta.

Author

Tensokusai.

Author

Nāgārjuna, 2nd cent.

Author

Saṅghavarman.

Author

bu kong.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

xuan zang.

Author

Matṛceta.

Author

yi jing.

Author

Jakuyū.

Author

Anhōkin.
3 of 89 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34123049

Title

fo xin jing pin yi tong da sui qiu tuo luo ni . qi fo ju zhi fo mu xin da zhun ti tuo luo ni fa ; qi ju zhi du bu fa . wu da xu kong zang pu sa su ji da shen yan mi mi shi jing . wen shu shi li pu sa liu zi zhou gong neng fa jing . da sui qiu ji da tuo luo ni ming wang chan hui fa . jin gang shou ming tuo luo ni jing fa ; jin gang shou ming tuo luo ni jing . jiu pin wang sheng a mi tuo san mo di ji tuo luo ni jing ; qi xing ru yi lun mi mi yao jing . yao shi ru lai guan xing yi gui fa ... da pi lu zhe na jing guang da yi gui : yi ming da bei tai zang.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1905.7]

Author

Bodhiruci.

Author

Mui.

Author

Kongōchi.

Author

bu kong.

Author

guang zhi.
4 of 89 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34139989

Title

fo shuo ru yi xu kong zang pu sa tuo luo ni jing . fo shuo que wen huang shen zhou jing . man shu shi li pu sa zhou zang zhong yi zi zhou wang jing . zhu fo ji hui tuo luo ni jing . bei fang pi sha men duo wen bao zang tian wang shen miao tuo luo ni bie xing yi gui ; mo he pi lu zhe na ru lai ding hui jun deng ru fo san mei ye da sheng huan xi tian pu sa xiu xing mi mi bao yi gui . qing jing fa shen pi lu zhe na xin di fa men cheng jiu yi qie tuo luo ni san zhong xi di ... yu da fang guang fo hua yan jing zhong sou xuan fen qi tong zhi fang gui.

Imprint

神戸 : 濵田篤三郎.

Imprint

京都 : 圖書出版, 1905.7.

Author

Bodhiruci.

Author

yi jing.

Author

Devaprajñā, fl. 689-691.

Author

bu kong.

Author

Chigon.
5 of 89 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34553285

Title

bai nian tong hua jing pin.

Imprint

上海 : 上海社会科学院出版社, 1996.12.

Author

sheng, xun chang.

Author

zhu, shou fen.

Author

sun, yu xiu.

Author

mao, dun.

Author

chen, heng zhe.

Author

zheng, zhen duo.

Author

zhao, jing shen.

Author

ye, shao jun.

Author

xu, zhi mo.

Author

liu, da bai.

Author

wang, jing zhi.

Author

li, jin hui.

Author

fei, xiao tong.

Author

ye, sheng tao.

Author

ye, xing zhi.

Author

gu, jun zheng.

Author

mi, xing ru.

Author

hong, shen.

Author

zhong, wang yang.

Author

ling, shu hua.

Author

he, yi.

Author

guo, mo ruo.

Author

dong, chun cai.

Author

zhou, wen.
6 of 89 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34861480

Title

wu wei san zang chan yao ; huo xin gong yang yi gui . huo xin gui bie lu . man shu shi li yan man de jia wan ai mi shu ru yi fa . da pi lu zhe na fo yan xiu xing yi gui . su yao yi gui . fan tian huo luo jiu yao . qi yao xing chen bie xing fa ; bei dou qi xing hu mo fa : fu chi sheng guang fa . xin ke kan ming yi zhang jin ; sheng jun bu dong ming wang si shi ba shi zhe mi mi cheng jiu yi gui . lian hua bu duo li xin pu sa nian song fa.

Imprint

[京都] : [藏經書院], [1910.10]

Author

Mui.

Author

Ichigyō.

Author

bu kong.

Author

Henchi.

Author

Vajra.
7 of 89 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA35120498

Title

ming bao ji . ming bao ji ji shu . fa xi zhi . tang hu fa sha men fa lin bie zhuan . xuan zang san zang shi zi zhuan cong shu . xuan zong chao fan jing san zang shan wu wei zeng hong lu qing xing zhuang ; da tang dong du da sheng shan si gu zhong tian zhu guo shan wu lu wei san zang he shang bei ming . da tang gu da de zeng si kong da bian zheng guang zhi bu kong san zang xing zhuang . da tang qing long si san chao gong feng da de xing zhuang . de yi shi xu wen yuan qi . bo ting da shi zhuan ji zong zhi . shan nu ren zhuan.

Imprint

[京都] : [藏經書院], [1912.11]

Author

tang, lin.

Author

Sasaki, Kentoku.

Author

Ka, Juhō.

Author

Gensō.

Author

Saeki, Jōin.

Author

Nakano, Tatsue.

Author

Ri, Ka.

Author

Chō, Sen.

Author

Keiken.

Author

peng, shao sheng.
8 of 89 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA41583107

Title

bei jing da xue tu shu guan guan cang gao ben cong shu.

Imprint

[天津] : 天津古籍出版社, 1987.10-

Author

bei jing da xue tu shu guan.

Author

bei jing da xue tu shu guan guan cang gao ben cong shu bian wei hui.

Author

wang, xiao qiu.
9 of 89 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA57764916

Title

han zang fo jiao guan xi shi liao ji.

Imprint

成都 : 華西協合大學, 1942.

Author

Ro, Chō.
10 of 89 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA60660974

Title

qi shi er zang fa 1 juan . yin yang bao hai san yuan yu jing qi shu yi ming san bai bao hai 3 juan . ba zhai ming jing 2 juan.

Imprint

揚州 : 江蘇廣陵古籍刻印社, 1997.4.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers