Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Shou leng yan san mei : returned 10 record(s).

H    1 »

1 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33418171

Title

fo shuo zhu de fu tian jing ... fo shuo si bu ke de jing ; fo shuo xu zhen tian zi jing . fo shuo guan pu xian pu sa xing fa jing ... fo shuo chu kong zai huan jing . fo shuo shou leng yan san mei jing . fo shuo wei zeng you yin yuan jing . zhu fo yao ji jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.3]

Author

Hōritsu.

Author

Hōko.

Author

Dharmarakṣa, ca. 233-ca. 310.

Author

Dharmamitra.

Author

Shōken.

Author

Kumārajīva, d. 412?

Author

Unkei.
2 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33473249

Title

da fo ding ru lai mi yin xiu zheng liao yi zhu pu sa wan xing shou leng yan jing . qi fo ba pu sa suo shuo da tuo luo ni shen zhou jing . fo shuo wen shu shi li fa bao zang tuo luo ni jing . seng jia za jing . fo shuo chu sheng pu di xin jing . fo shuo fo yin san mei jing . fo shuo shi er tou tuo jing ; fo shuo shu di jia jing . fo shuo fa chang zhu jing . chang shou wang jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.4]

Author

Pāramiti.

Author

Meghashika.

Author

fang, rong.

Author

Bodhiruci.

Author

Upaśūnya.

Author

Shanakutsuta.

Author

Anseikō.

Author

qiu na ba tuo luo.
3 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA35072996

Title

yuan jue jing dao chang lue ben xiu zheng yi . yi leng yan jiu jing shi chan . kong que zun jing ke yi . qian shou qian yan da bei xin zhou xing fa . zhun ti san mei xing fa . da zhun ti pu sa fen xiu xi di chan hui xuan wen . yao shi san mei xing fa . xiao zai yan shou yao shi chan fa . zhan cha jing xing fa, zan li di zang pu sa chan yuan yi . ci bei di zang chan fa . de yu long hua xiu zheng chan yi.

Imprint

[京都] : [藏經書院], [1910.4]

Author

Jōgen.

Author

Zenshū.

Author

Chirei.

Author

Dokutai.

Author

Jutō.

Author

Ka Dōjin.

Author

zhi xu.

Author

Josei.
4 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA57094223

Title

hua yan jing qi pin du . shou leng yan san mei jing.

Imprint

[出版地不明] : [金陵刻經處], [19--]
5 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA57117792

Title

fo shuo shou leng yan san mei jing.

Imprint

[出版地不明] : [出版者不明], [19--]

Author

Kumārajīva, d. 412?
6 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA70419286

Title

cong shu fo jiao wen xian lei bian.

Imprint

北京 : 北京圖書館出版社, 2004.5.

Author

cong shu fo jiao wen xian lei bian bian wei hui.

Author

Ō, Kan.

Author

Shū, Shinhō.
7 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB16357216

Title

fo shuo shou leng yan san mei jing.

Imprint

[宇治] : [黄檗山寶藏院], [江戸前期]

Author

Kumārajīva, d. 412?

Author

Tetsugen Dōkō.
8 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB16915439

Title

fo shuo shou leng yan san mei jing.

Imprint

[宇治] : [黄檗山寶藏院], [寛文延寶間]

Author

Kumārajīva, d. 412?
9 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB23025147

Title

yuan jue jing dao chang lue ben xiu zheng yi . yi leng yan jiu jing shi chan . kong que zun jing ke yi . qian shou qian yan da bei xin zhou xing fa . zhun ti san mei xing fa . da zhun ti pu sa fen xiu xi di chan hui xuan wen . yao shi san mei xing fa . xiao zai yan shou yao shi chan fa . zhan cha shan e ye bao jing xing fa . zan li di zang pu sa chan yuan yi . ci bei di zang chan fa . de yu long hua xiu zheng chan yi.

Imprint

上海 : 涵芬樓, 1925.12.

Author

Jōgen.

Author

chan xiu.

Author

Chirei.

Author

du ti.

Author

shou deng.

Author

xia dao ren.

Author

zhi xu.

Author

ru xing.
10 of 10 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BB23691397

Title

xiao tan luan shi hui ke run xiu ci.

Imprint

[出版地不明] : [小檀欒室], 宣統3 [1911]

Author

xu, nai chang.H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers