Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Song seng lu / returned 53 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 53 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33699886

Title

lü er shi er ming liao lun . gen ben shuo yi qie you bu pi nai ye ni tuo na mu de jia she song ... fo shuo mu lian wen jie lü zhong wu bai qing zhong shi . pu xian pu sa xing yuan zan . sha mi shi jie fa bing wei yi . jie mo ... gen ben shuo yi qie you bu bi chu ni jie jing . mo he seng qi bi qiu jie ben.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.11]

Author

Paramārtha, 499-569.

Author

yi jing.

Author

bu kong.

Author

Dharmasatya.

Author

fa xian.

Author

Kakuken.
2 of 53 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA50307960

Title

er shi wu shi wai ren wu zong zhuan yao ji ji cheng.

Imprint

濟南 : 齊魯書社, 2000.6.

Author

dong, zhi an.

Author

wan, si tong.

Author

wang, zi cai.

Author

zhu, shi.

Author

cai, shi yuan.

Author

jiang, fan.

Author

xin, wen fang.

Author

wang, dang.

Author

fei, shu.

Author

lu, xin yuan.

Author

chen, ding.

Author

tao, zong yi.

Author

zhu, mou yin.

Author

li, fang.

Author

wang, yu xian.

Author

zhou, liang gong.

Author

wang, qi shu.

Author

li, yu sun.

Author

ruan, yuan.

Author

luo, shi lin.

Author

zhu, ke bao.

Author

liu, xiang.

Author

xie, jin.
3 of 53 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA59250636

Title

song seng lu.

Imprint

北京 : 綫裝書局, 2001.12.

Author

li, guo ling.
4 of 53 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA67158581

Title

yun qi fa hui.

Imprint

[台北] : [佛陀教育基金會], [2---]

Author

zhu hong.
5 of 53 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA68862382

Title

gu jin yi shi : jing ming ke ben.

Imprint

上海 : 商務印書館, 1937.5.

Author

wu, guan.
6 of 53 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA70679243

Title

xiang zong shi zhuan lue lu . da song seng shi lue . qiu fa gao seng zhuan.

Imprint

台北 : 新文豐出版, 1977.7.

Author

mei, guang xi.

Author

zan ning.

Author

yi jing.
7 of 53 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA75415511

Title

hai shan xian guan cong shu.

Imprint

[出版地不明] : 番禺潘氏, [道光咸豐間]

Author

pan, shi cheng.

Author

you, mao.

Author

hui, dong.

Author

qian, zeng.

Author

chen, tai jiao.

Author

chen, di.

Author

ling, zhi long.

Author

wang, shi zhen.

Author

han, yu.

Author

huang, dao zhao.

Author

hui jiao.

Author

liu, ruo yu.

Author

Schall von Bell, Johann Adam, 1592?-1666.

Author

huang, zong xi.

Author

ye, da qing.

Author

zhao, xi gu.

Author

gu, yan wu.

Author

zhang, wen cheng.

Author

chen, chun.

Author

ch'oe, ch'iwŏn.

Author

li, zhi.

Author

chao, chong zhi.

Author

xu, wei.

Author

chen, wei song.
8 of 53 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA75737755

Title

yun qi fa hui.

Imprint

[出版地不明] : 金陵刻經處, 光緒25[1899]

Author

zhu hong.

Author

zhi yi.

Author

Kumārajīva, d. 412?

Author

jing, yuan.

Author

yuan jing.

Author

yuan fu.

Author

zhi pan.
9 of 53 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA77672399

Title

wu lin zhang gu cong bian.

Imprint

[出版地不明] : 錢唐丁氏, [光緒年間]

Author

ding, bing.
10 of 53 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA84243756

Title

wen jin ge shi gu quan shu.

Imprint

北京 : 商務印書館, 2005.12.

Author

shang wu yin shu guan si ku quan shu chu ban gong zuo wei yuan hui.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers