Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Xin di fa men / returned 313 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 313 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA31014466

Title

zui xin zhong hua ren men gong he guo gong si fa shi wu quan shu.

Imprint

北京 : 国際文化出版公司, 1994.8.

Author

Ra, Eijin.
2 of 313 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33537283

Title

yin chi ru jing . fo shuo yin yuan seng hu jing . fo shuo da cheng zhuang yan bao wang jing ; fen bie shan e bao ying jing . fo shuo shou hu da qian guo tu jing ... fo ding fang wu gou guang ming ru pu men guan cha yi qie ru lai xin tuo luo ni jing ... fo shuo sheng fo mu xiao zi ban ruo bo luo mi duo jing ... da han lin sheng nan na tuo luo ni jing ... yi qie ru lai zheng fa mi mi qie yin xin tuo luo ni jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.7]

Author

Anseikō.

Author

Tensokusai.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

Hōten.
3 of 313 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33588091

Title

fo shuo jue ding yi jing ; fo shuo hu guo jing . fos shuo fen bie shi jing ... fo shuo fa pu di xin po zhu mo jing ... fo shuo da cheng bu si yi shen tong jing jie jing ; fo shuo gei gu zhang zhe nü de du yin yuan jing ... fo shuo guang ming tong zi yin yuan jing ... fo shuo jing yi you po sai suo wen jing ; fo shuo jin gang chang zhuang yan ban ruo bo luo mi duo jiao zhong yi fen ; fo shuo xi zheng yin yuan jing ... fo shuo wu wei shou suo wen da cheng jing ... fo shuo yi yu jing ; fo shuo guan ding wang yu jing ; fo shuo ni ju tuo fan zhi jing ; fo shuo bai yi jin chuang er po luo men yuan qi jing ; fo shuo fu li tai zi yin yuan jing . fo shuo shen mao xi shu jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.7]

Author

Hōken.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

Ijō.
4 of 313 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33610565

Title

fo shuo hai yi pu sa suo wen jing yin fa men jing . fo shuo ru huan san mo di wu liang yin fa men jing . shou hu guo jie zhu tuo luo ni jing . fo shuo san shi wu fo ming li chan wen ... fo shuo jiu ba yan kou e gui tuo luo ni jing ; yu jia ji yao jiu a nan tuo luo ni yan kou yi gui jing . fo shuo yi yu jing . fo shuo sheng guan zi zai pu sa bu kong wang mi mi xin tuo luo ni jing . fo shuo sheng jun wang suo wen jing ; fo shuo lun wang qi bao jing ... fo shuo liao yi ban ruo bo luo mi duo jing ; fo shuo da fang guang wei zeng you jing shan qiao fang bian pin.

Imprint

神戸 : 濵田篤三郎.

Imprint

京都 : 圖書出版, 1903.7.

Author

Hōgo.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

Prajna(734-)

Author

Muniśrī.

Author

bu kong.
5 of 313 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33744164

Title

cheng wei shi bao sheng lun . shi er yin yuan lun ... fa pu ti xin jing lun . san wu fo xing lun . fo xing lun . da cheng cheng ye lun ... yin ming zheng li men lun . yin ming zheng li men lun ben . shou zhang lun.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1904.2]

Author

Dharmapāla, 7th cent.

Author

yi jing.

Author

Śuddhamati.

Author

Bodhiruci.

Author

Vasubandhu.

Author

Kumārajīva, d. 412?

Author

Paramārtha, 499-569.

Author

xuan zang.

Author

Dignāga, 5th cent.

Author

Śākyakīrti.
6 of 313 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33852225

Title

fo shuo ru yi lun lian hua xin ru lai xiu xing guan men yi ; miao ji xiang ping deng yu jia mi mi guan shen cheng fo yi gui . fa ji yao song jing . quan fa zhu wang yao ji ... pu xian jin gang sa duo lue yu jia nian song yi gui ; jin gang ding yu jia hu mo yi gui ; da bei xin tuo luo ni xiu xing nian song lue yi . miao ji xiang ping deng guan men da jiao wang jing lue chu hu mo yi . jin gang ding chao sheng san jie jing shuo wen shu wu zi zhen yan sheng xiang ; jin gang ding jing yu jia wen shu shi li pu sa fa ; jin gang ding jing yu jia shi ba hui zhi gui ; he li di mu zhen yan jing ... da sheng wen shu shi li pu sa zan fo fa shen li . yi bai wu shi zan fo song . bai qian song da ji jing di zang pu sa qing wen fa shen zan . fo ji xiang de zan . a yu wang zhuan ... zhuan ji san zang ji za zang zhuan . da a luo han nan ti mi duo luo suo shuo fa zhu ji . yu jia ji yao yan kou shi shi qi jiao a nan tuo yuan you.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1904.7]

Author

Jiken.

Author

Dharmatrāta.

Author

Tensokusai.

Author

Nāgārjuna, 2nd cent.

Author

Saṅghavarman.

Author

bu kong.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

xuan zang.

Author

Matṛceta.

Author

yi jing.

Author

Jakuyū.

Author

Anhōkin.
7 of 313 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33994988

Title

guan xin lun shu . nan yue si da chan shi li shi yuan wen . sui tian tai zhi zhe da shi bie zhuan . zhi guan da yi ; shi zhong bi yao . xiu chan yao zhi . shi bu er men . shi bu er men zhi yao chao . jin gang pi . fa zhi yi bian guan xin er bai wen . chan zong yong jia ji . tian tai chuan fo xin yin ji ; jing tu jing guan yao men.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1904.12]

Author

guan ding.

Author

Eshi.

Author

Tannen.

Author

zhi li.

Author

ji zhong.

Author

xuan jue.

Author

Esoku.
8 of 313 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34008801

Title

hua yan yi cheng jiao yi fen qi zhang ; hua yan jing ming fa pin nei san bao zhang ; xiu hua yan ao zhi wang jin huan yuan guan . yuan ren lun . hua yuan jing zhi qui . zhu hua yan fa jie guan men . fo yi jiao jing lun shu jie yao hua yan fa jie xuan jing ban ruo bo luo mi duo xin jing lue shu ban ruo xin jing lue shu lian zhu ji . fo shuo yu lan pen jing . fo shuo yu lan pen jing shu . jin shi zi zhang yun jian lei jie . fo shuo a mi tuo jing shu.

Imprint

神戸 : 濵田篤三郎.

Imprint

京都 : 圖書出版, 1905.2.

Author

fa zang.

Author

zong mi.

Author

Kumārajīva, d. 412?

Author

Jōgen.

Author

zhu hong.

Author

Chōkan.

Author

Shie.

Author

Dharmarakṣa, ca. 233-ca. 310.

Author

wŏnhyo.
9 of 313 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34103573

Title

jin gang ding sheng chu yu jia jing zhong lue chu da le jin gang sa duo nian song yi gui ; da ji da xu kong cang pu sa suo wen jing ; zhuan fa lun pu sa cui ma yuan di fa ; xiu xi ban ruo bo luo mi pu sa guan xing nian song yi gui .ri guang pu sa yue guang pu sa tuo luo ni : ci zhou chu guan shi yin pu sa da bei xin tuo luo ni jing . guan zi zai da fei cheng jiu yu jia lian hua bu nian song fa men ; jin gang ding jiang san shi da yi gui fa wang jiao zhong guan zi zai pu sa xin zhen yan yi qie ru lai lian hua da man cha luo pin ... fo shuo zao ta yan ming gong de jing.

Imprint

神戸 : 濵田篤三郎.

Imprint

京都 : 圖書出版, 1905.6.

Author

bu kong.

Author

Prajna(734-)
10 of 313 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34117716

Title

she wu yi da bei xin da tuo luo ni jing ji yi fa zhong chu wu liang yi nan fang man yuan bu tuo luo ni luo hai hui wu bu zhu zun deng hong shi li fang wei ji wei yi xing se zhi chi san mo ye biao zhi man cha luo yi gui ; da ci da bei jiu ku guan shi yin zi zai wang pu sa guang da yuan man wu ai zi zai qing geng da bei xin tuo luo ni . jin gang ding yu ga qing geng da bei wang guan zi zai nian song yi gui . bei fang pi sha men tian sui jun hu fa yi gui ; ru yi bao zhu zhuan lun mi mi xian shen cheng fo jin lun zhou wang jing ; bao xi di cheng fo tuo luo ni jing . fo shuo bu kong juan ce tuo luo ni yi gui jing : yi ming bu kong juan ce jiao fa mi yan.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1905.7]

Author

bu kong.

Author

Kongōchi.

Author

Amokukya.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers