Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Yan jing xue bao returned 461 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA3337826X

Title

wen shu shi li wen pu sa jing : yi ming jia ye shan ding jing . jia ye shan ding jing . fo shuo xiang tou jing she jing . da cheng jia ye shan ding jing . fo shuo jue ding zong chi jing . bang fo jing . da fang deng wu xiang jing . ru lai zhuang yan zhi hui guang ming ru yi qie fo jing jie jing . shen mi jie tuo jing . jie shen mi jing . fo shuo jian wang jing . ru lai shi jiao sheng jun wang jing . fo wei sheng guang tian zi shuo wang fa jing . fo shuo bao ji san mei wen shu shi li pu sa wen fa shen jing . fo shuo ji zhu fang deng xue jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.2]

Author

Kumārajīva, d. 412?

Author

Bodhiruci.

Author

Vinītaruci.

Author

Bodhiruci.

Author

Dharmarakṣa, ca. 233-ca. 310.

Author

Donmushin.

Author

Dharmaruci.

Author

xuan zang.

Author

Sokyo Kyōshō.

Author

yi jing.

Author

Anseikō.
2 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34553285

Title

bai nian tong hua jing pin.

Imprint

上海 : 上海社会科学院出版社, 1996.12.

Author

sheng, xun chang.

Author

zhu, shou fen.

Author

sun, yu xiu.

Author

mao, dun.

Author

chen, heng zhe.

Author

zheng, zhen duo.

Author

zhao, jing shen.

Author

ye, shao jun.

Author

xu, zhi mo.

Author

liu, da bai.

Author

wang, jing zhi.

Author

li, jin hui.

Author

fei, xiao tong.

Author

ye, sheng tao.

Author

ye, xing zhi.

Author

gu, jun zheng.

Author

mi, xing ru.

Author

hong, shen.

Author

zhong, wang yang.

Author

ling, shu hua.

Author

he, yi.

Author

guo, mo ruo.

Author

dong, chun cai.

Author

zhou, wen.
3 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34696566

Title

ku qi de qiao ke li qiang dao.

Imprint

北京 : 華夏出版社, 1995.3.

Author

zhang, qiu sheng.
4 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA36868323

Title

yan jing xue bao zhuan hao.

Imprint

台北 : 大通書局.
5 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA36954301

Title

zhong guo xin wen xue da xi : 1949 1976.

Imprint

上海 : 上海文艺出版社, 1997.11-1997.12.

Author

zhong guo xin wen xue da xi 1949-1976 bian ji wei yuan hui.

Author

yang, mo.

Author

sun, li.

Author

zhao, shu li.

Author

wang, meng.

Author

zhou, er fu.

Author

liu, qing.

Author

yao, xue yin.

Author

jin, yong.

Author

lu, ling.

Author

xia, yan.

Author

lao she.

Author

tian, han.

Author

guo, mo ruo.

Author

cao, yu.

Author

he, jing zhi.

Author

shen, xi meng.

Author

shen, mo jun.

Author

wu, han.

Author

wu, zu guang.

Author

ke, ling.

Author

lu, zhu guo.

Author

li, zhun.

Author

xie, jin.
6 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA37066735

Title

yan jing xue bao.

Imprint

燕京 [北京] : 燕京大學圖書館.
7 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA37084726

Title

guan zhen shu ji cheng.

Imprint

合肥 : 黄山書社, 1997.12.

Author

guan zhen shu ji cheng bian zuan wei yuan hui.

Author

liu, jun wen.

Author

zhang, chen shi.

Author

tian, tao.
8 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA37387692

Title

jin dai zhong guo li shi dang an yan tao hui lun wen ji.

Imprint

新店(台北縣) : 國史館, 1998.6.

Author

jin dai zhong guo li shi dang an yan tao hui lun wen ji bian ji wei yuan hui.
9 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA38054298

Title

yan jing xue bao.

Imprint

北京 : 北京大學出版社, 1996.9-

Author

yan jing yan jiu yuan.

Author

hou, ren zhi.

Author

zhou, yi liang.
10 of 461 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA39070573

Title

zhong guo ren min da xue zhong guo jing ji yan jiu bao gao.

Imprint

北京 : 中国人民大学出版社.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers