Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Yao shi jing jiang ji / returned 335 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 335 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA32882297

Title

365 ye.

Imprint

上海 : 少年儿童出版社, 1980-1981.

Author

lu, bing.

Author

bing zi.

Author

Tolstoi, A.

Author

jiang, ying wu.

Author

zhang, mei xi.

Author

li, qi mei.

Author

lu, hong.

Author

hu, lian juan.

Author

liu, xin wu.

Author

hong, xun tao.

Author

zuo, wen.

Author

xia, xia.

Author

ni, bing ru.

Author

zhao, he.

Author

ji, hong.

Author

fang, yi qun.

Author

sheng, ye.

Author

lu, zhan.

Author

Imanishi, Sukeyuki.

Author

wang, wen juan.

Author

jin, jin.

Author

zhu, jia dong.

Author

bao, lei.

Author

li, chun ming.
2 of 335 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33829110

Title

da cheng xiu xing pu sa xing men zhu jing yao ji . si a han mu chao jie . wu men chan jing yao yong fa . jin gang ding yu jia qian shou qian yan guan zi zai pu sa xiu xing yi gui jing . mi ji li shi da quan shen wang jing ji song . yi qie mi mi zui shang ming yi da jiao wang yi gui . da le jin gang sa duo xiu xing cheng jiu yi gui ; cheng jiu miao fa lian hua jing wang yu jia guan zhi yi gui ; jin gang ding yu jia jiang san shi cheng jiu ji shen mi men ... jin gang shou ming tuo luo ni nian song fa ; da yao cha nu huan xi mu bing ai zi cheng jiu fa . fo shuo di shi yan mi mi cheng jiu yi gui . guan zi zai pu sa ru yi lun nian song yi gui ; da pi lu zhe na cheng fo shen bian jia chi jing lue shi qi zhi nian song sui xing fa ; su ji li yan mo xi shou luo tian shuo a wei she fa ... da wei nu wu chu se me yi gui jing ... jin gang ding yu jia jin gang sa duo yi gui ... da sheng tian huan xi shuang shen pi na ye jia fa ; da ri jing lue she nian song sui xing fa.

Imprint

神戸 : 濵田篤三郎.

Imprint

京都 : 圖書出版, 1904.6.

Author

Chigon.

Author

Vasubhadra.

Author

Kumārabuddhi.

Author

Buddhamitra.

Author

Dharmamitra.

Author

bu kong.

Author

Kanshuhachi.

Author

Dānapāla, 10th cent.
3 of 335 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA34696566

Title

ku qi de qiao ke li qiang dao.

Imprint

北京 : 華夏出版社, 1995.3.

Author

zhang, qiu sheng.
4 of 335 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA36265179

Title

wu qiu bei zhai mo zi ji cheng.

Imprint

台北 : 成文出版社, 1975.

Author

yan, ling feng.

Author

mo zi.
5 of 335 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA37084726

Title

guan zhen shu ji cheng.

Imprint

合肥 : 黄山書社, 1997.12.

Author

guan zhen shu ji cheng bian zuan wei yuan hui.

Author

liu, jun wen.

Author

zhang, chen shi.

Author

tian, tao.
6 of 335 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA37145387

Title

wang yao wen ji.

Imprint

太原 : 北岳文艺出版社, 1995.12.

Author

wang, yao.
7 of 335 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA40252090

Title

zhong guo xian dai ming jia tong hua xuan.

Imprint

[天津] : 新蕾出版社, 1989.6.

Author

zhang, xi chang.

Author

sheng, xun chang.

Author

sun, yu xiu.

Author

mao, dun.

Author

chen, heng zhe.

Author

zheng, zhen duo.

Author

geng, ji zhi.

Author

hu, tian yue.

Author

zhao, jing shen.

Author

zheng, zhen duo.

Author

zhao, guang rong.

Author

geng, shi zhi.

Author

shun, feng lai.

Author

hu, yu zhi.

Author

xu, zhi mo.

Author

ye, sheng tao.

Author

li, jin hui.

Author

yan, ji deng.

Author

liu, liang mo.

Author

yin, shu ping.

Author

lü, bo you.

Author

yan, yu ming.

Author

liu, da bai.

Author

jing, yin yu.
8 of 335 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA41583107

Title

bei jing da xue tu shu guan guan cang gao ben cong shu.

Imprint

[天津] : 天津古籍出版社, 1987.10-

Author

bei jing da xue tu shu guan.

Author

bei jing da xue tu shu guan guan cang gao ben cong shu bian wei hui.

Author

wang, xiao qiu.
9 of 335 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA42297351

Title

kang yong qian jian wen zi zhi yu : wai shi er zhong.

Imprint

北京 : 北京古籍出版社, 1999.2.

Author

Riku, Shinkō.

Author

zhu, ke jing.

Author

Kyo, Kokuei.

Author

Yashi.
10 of 335 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA47682837

Title

xue feng yu yan.

Imprint

北京 : 人民文学出版社, 1980.1.

Author

feng, xue feng.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers