Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Ying chen hui yi lu / returned 115 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 115 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA13166429

Title

The Seeds and other stories.

Imprint

Peking : Foreign Languages Press, 1972.
2 of 115 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA32075750

Title

ying chen hui yi lu.

Imprint

臺北 : 龍文出版社, 1993.3.

Author

tan, xu.
3 of 115 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA37445846

Title

gang tai ji hai wai xue zhe lun zhong guo wen hua.

Imprint

上海 : 上海人民出版社, 1988.6.

Author

jiang, yi hua.

Author

wu, gen liang.

Author

ma, xue xin.
4 of 115 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA38237662

Title

hua nan nong cun she hui wen hua yan jiu lun wen ji.

Imprint

臺北 : 中央研究院民族學研究所, 1998.3.

Author

Chuang, Ying-chang.
5 of 115 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA41583107

Title

bei jing da xue tu shu guan guan cang gao ben cong shu.

Imprint

[天津] : 天津古籍出版社, 1987.10-

Author

bei jing da xue tu shu guan.

Author

bei jing da xue tu shu guan guan cang gao ben cong shu bian wei hui.

Author

wang, xiao qiu.
6 of 115 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA47625593

Title

er tong wen xue er shi nian you xiu zuo pin xuan : 1963-1983.

Imprint

[北京] : 中國少年兒童出版社, 1983.7.

Author

er tong wen xue bian ji bu.

Author

liu, zhen.

Author

ru, zhi juan.

Author

wang, lu yao.

Author

han zi.

Author

hu, jing fang.

Author

hao, ran.

Author

wang, yuan jian.

Author

guan, hua.

Author

liu, hou ming.

Author

hu, qi.

Author

tei, yuan.

Author

ren, da xing.

Author

luo, chen sheng.

Author

cen, sang.

Author

qiu, xun.

Author

liu, xin wu.

Author

gu, ying.

Author

sun,chao mei.

Author

he, xiao tong.

Author

cheng, yi.

Author

yang, fu qing.

Author

qing,zhi ming.

Author

xia, you zhi.
7 of 115 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA47682837

Title

xue feng yu yan.

Imprint

北京 : 人民文学出版社, 1980.1.

Author

feng, xue feng.
8 of 115 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA47704259

Title

bi yu de bao.

Imprint

北京 : 人民文学出版社, 1980.6.

Author

guo, feng.
9 of 115 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA47721065

Title

yan wen jing tong hua yu yan ji.

Imprint

北京 : 人民文学出版社, 1982.5.

Author

yan, wen jing.
10 of 115 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA49107782

Title

ying chen hui yi lu.

Imprint

香港 : 香港華南學佛院, 1954.6.

Author

Tankyo.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers