Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Zhong Yin fo jiao jiao tong shi / returned 65 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 65 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33588091

Title

fo shuo jue ding yi jing ; fo shuo hu guo jing . fos shuo fen bie shi jing ... fo shuo fa pu di xin po zhu mo jing ... fo shuo da cheng bu si yi shen tong jing jie jing ; fo shuo gei gu zhang zhe nü de du yin yuan jing ... fo shuo guang ming tong zi yin yuan jing ... fo shuo jing yi you po sai suo wen jing ; fo shuo jin gang chang zhuang yan ban ruo bo luo mi duo jiao zhong yi fen ; fo shuo xi zheng yin yuan jing ... fo shuo wu wei shou suo wen da cheng jing ... fo shuo yi yu jing ; fo shuo guan ding wang yu jing ; fo shuo ni ju tuo fan zhi jing ; fo shuo bai yi jin chuang er po luo men yuan qi jing ; fo shuo fu li tai zi yin yuan jing . fo shuo shen mao xi shu jing.

Imprint

[神戸] : [濵田篤三郎]

Imprint

[京都] : [圖書出版], [1903.7]

Author

Hōken.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

Ijō.
2 of 65 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA33649298

Title

fo shuo chi ming zang yu jia da jiao zun na pu sa da ming cheng jiu yi gui jing . fo shuo jin gang xiang pu sa da ming cheng jiu yi gui jing . jin gang sa duo shuo pin na ye jia tian cheng jiu yi gui jing . fo shuo da bei kong zhi jin gang da jiao wang yi gui jing . fo shuo huan hua wang da yu jia jiao shi fen nu ming wang da ming guan xiang yi gui jing ; fo shuo miao ji xiang yu jia da jiao jin gang pei luo mo lun guan xiang cheng jiu yi gui jing . di li san mei ye bu dong zun wei nu wang shi zhe nian song fa ; sheng jia ni fen nu jin gang tong zi pu sa cheng jiu yi gui jing . qi fo zan bei jia ta . fo san shen zan . fo yi bai ba ming zan . sheng jiu du fo mu er shi yi zhong li zan jing ... zan guan shi yin pu sa song ... shi shi fa wu shi song . qian zhi fan zan.

Imprint

神戸 : 濵田篤三郎.

Imprint

京都 : 圖書出版, 1903.8.

Author

Nāgārjuna, 2nd cent.

Author

Hōken.

Author

Dānapāla, 10th cent.

Author

Hōgo.

Author

bu kong.

Author

Hōten.

Author

Anzō.

Author

Echi.

Author

Aśvaghoṣa.

Author

Nisshō.
3 of 65 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA37445846

Title

gang tai ji hai wai xue zhe lun zhong guo wen hua.

Imprint

上海 : 上海人民出版社, 1988.6.

Author

jiang, yi hua.

Author

wu, gen liang.

Author

ma, xue xin.
4 of 65 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA38634491

Title

qing zhu cai yuan pei xian sheng liu shi wu sui lun wen ji.

Imprint

北平 : 國立中央研究院, 1933.1-1935.1.

Author

li shi yu yan yan jiu suo yan jiu yuan wai guo tong xin yuan bian ji yuan zhu li yuan.
5 of 65 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA49331061

Title

tang yong tong quan ji.

Imprint

石家庄 : 河北人民出版社, 2000.9.

Author

tang, yong tong.
6 of 65 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA65063597

Title

mei guo ha fo da xue ha fo yan jing tu shu guan cang zhong wen shan ben hui kan.

Imprint

北京 : 商務印書館.

Imprint

桂林 : 廣西師範大學出版社, 2003.2.

Author

Harvard-Yenching Library.
7 of 65 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA6705648X

Title

zhong yin fo jiao jiao tong shi.

Imprint

[台北] : 東初出版社, 1985.10.

Author

dong chu.
8 of 65 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA67800051

Title

tang dai seng lu yu huang quan guan xi yan jiu . sui tang qian qi zhu di fo dao zheng ce de yan ge ji qi yuan yin . meng gu han guo ji yuan chao shi qi de zong jiao zheng ce . tu fan dui he long de tong zhi ji qi dui dun huang wen hua de ying xiang . shi lun gao chang guo de fo jiao yu fo jiao jiao tuan.

Imprint

大樹郷 (高雄縣) : 佛光山文教基金會, 2001.8.

Author

zheng, xian wen.

Author

Ri, Kinsui.

Author

I, Mei.

Author

An, Chūgi.

Author

Yō, Sūshin.
9 of 65 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA71680226

Title

zhong yin fo jiao jiao tong shi.

Imprint

[臺北] : 中華佛教文化館 : 中華大典編印會, 1968.2.

Author

dong chu.
10 of 65 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BA72193435

Title

zeng ding han wei cong shu.

Imprint

[出版地不明] : [出版者不明], 乾隆壬子 [1792] 序.

Author

wang, mo.

Author

jiao, yan shou.

Author

jing, fang.

Author

wang, bi.

Author

shen, pei.

Author

han, ying.

Author

lu, ji.

Author

dai, de.

Author

dong, zhong shu.

Author

ban, gu.

Author

cai, yong.

Author

ma, rong.

Author

tao, yuan ming.

Author

kong, fu.

Author

yang, xiong.

Author

zhang, yi.

Author

liu, xi.

Author

shen, yue.

Author

guo, pu.

Author

zhao, ye.

Author

liu, xin.

Author

chang, qu.

Author

cui, hong.

Author

wang, tong.H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers