Scholia — NACSIS-CAT

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Title = Zhou Yiliang ji returned 1 record(s).

H    

1 of 1 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


NCID

BN10149607

Title

zhou yi liang xian sheng ba shi sheng ri ji nian lun wen ji.

Imprint

北京 : 中國社會科學出版社, 1993.1.

Author

zhou yi liang xian sheng ba shi sheng ri ji nian lun wen ji bian ji wei yuan hui.H    Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholia :: Scholiast . LoC . ZDB

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers